Poetas franceses (Notas y traducción de Ramón Xirau)

84 / creación / Febrero de 2011

Ramón Xirau

 Leer pdf

Ramón Xirau selecciona y traduce algunos poemas de Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, Guillaume Apollinaire.